Groepsarrangementen voor groepen groter dan 10 personen: 

Zijn jullie met een groep groter dan 10 personen en willen jullie de winter in stijl af komen sluiten met ons? Stuur dan vooral een mailtje naar info@dasapresskifest.nl of neem contact met ons op via het contact formulier en vraag naar onze groepsarrangementen! 

Wij streven ernaar om binnen 24 uur een antwoord te geven op uw mail. Houd voor alle zekerheid ook uw "ongewenste email" map in de gaten wanneer u een antwoordmail van ons verwacht. Het kan wel eens voorkomen dat onze mails in deze map terecht komen. 

Openingstijden en adres

Das Après Ski Fest vindt in 2018 plaats op 24 maart in evenementenhal de Stok (Metsjpoint).
Het adres is: De Stok 12, 4703 SZ Roosendaal

De deuren gaan om 20.00u open. Het evenement is om 02.00u afgelopen.


- Huisregels en bezoekersvoorwaarden -

Leeftijd
Bezoekers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn. Houd er rekening mee dat hierop wordt gecontroleerd bij de entree! Zorg er dus voor dat je een geldige legitimatie op zak hebt.

Legitimatie
Bezoekers dienen te allen tijde een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.

Gedrag
Bij dronkenschap en/of het onder invloed zijn van drugs en/of het vertonen van afwijkend gedrag wordt de toegang direct ontzegd, of wordt men verwijderd.

Fouilleren
Bij binnenkomst kan men gevraagd worden om mee te werken aan een visitatie. Wordt hieraan geen medewerking verleend, dan wordt op grond hiervan de toegang ontzegd. Etenswaren en drinken mogen niet mee naar binnen genomen worden. Deodorant mag alleen mee naar binnen als ze in de originele afgesloten verpakking zitten. Spuitbussen onder druk en parfumflesjes mogen niet mee.

Wapens, gevaarlijke voorwerpen en drugs
Het in bezit hebben van wapens is verboden. Het gebruik van en of handel in soft- en of harddrugs is eveneens ten strengste verboden. Bij constatering van in het bezit zijn hiervan, wordt de toegang ontzegd en wordt de politie direct ingeschakeld.

Roken
In de tent geldt, net als in de reguliere horeca een rookverbod. Hier is roken dus niet toegestaan. Roken mag wel in de daarvoor aangewezen rookruimte en in de open lucht

Instructies
Men dient te allen tijde de aanwijzingen en/of instructies van de directie/organisatie en/of het barpersoneel en/of het beveiligingspersoneel op te volgen indien men hieraan geen gehoor geeft wordt de toegang ontzegd en/of wordt men verwijderd uit de locatie.

Geluidsniveau
Op dit evenement wordt meer dan 85dba aan geluid geproduceerd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor, wellicht, op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op het evenemententerrein geschiedt derhalve geheel op eigen risico.

Ongewenste intimiteiten en racisme
Het vertonen en/of uiten van ongewenste intimiteiten en racistisch gedrag ten opzichte van medegasten en/of medewerkers wordt niet getolereerd. Bij constatering wordt de toegang direct ontzegd en/of wordt men verwijderd van het terrein of uit de locatie

Flyerverbod
Het verspreiden van folders en/of flyers in de locatie of het terrein en/of in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijk toestemming is verleend door de organisatie.

Overige bezoekersvoorwaarden
Meer voorwaarden zijn te vinden in onze algemene voorwaarden toegansbewijzen. Iedere bezoeker wordt geacht hiervan op de hoogte te zijn. Deze zijn hier te downloaden

Contact

Naam: *


Email: *


Onderwerp: *


Bericht: *

Leave this empty:Nieuwsbrief ontvangen?


Vul alle verplichte (*) velden in

Locatie: